Kamis, 23 Juni 2011

KEMUNAFIKAN     Kemunafikan ada dua macam: nifaq i’tiqodi dan
Nifaq ’amali.
     Adapun nifaq i’tiqodi, nifaq akbar, nifaq yang
Mengeluarkan dari agama, nifaq kufur adalah
Kemunafikan yang pelakunya menampakkan keislaman dan
Menyembunyikan kekafiran.
     Adapun nifaq ’amali, nifaq ashghar, nifaq yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama maka banyak macamnya yaitu:
Ø     Jika berbicara ia dusta
Ø     Jika berjanji ia menghendaki
Ø     Jika ia di beri amanah ia mengkhianati
Ø     Jika mengadakan persetujuan ia melanggar
Ø     Jika bertikai ia condong menjauhi kebenaran dan mengatakan kebatilan serta kedustaan
Ø     Barangsiapa yang mati dalam keadaan belum per nah berperang dan belum per nah meniatkan pada jiwanya untuk berperang maka ia telah mati di atas satu cabang kemunafikan
Wallahu a’lam


Posted: 24 – 6 – 2011
Ni’am abdillah
    

0 komentar:

Posting Komentar

Tolong komentar tentang postingan ini.....
Jika ada kesalahan mohon di ralat....
Tolong komentar yang berguna !!!!!!